Detta är vår förening

Föreningen Inlands Släktforskarförening bildades 1991 och är en ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av släkt- och hembygdsforskning, främst då inom de församlingar som tillhör Kungälvs och Stenungsunds kommuner.
 
Här på vår webbplats kan Du under Aktuellt se vad som är på gång i vår verksamhet. Du kan också se avskrifter av kyrkoböcker, foton och andra dokument rörande Inland samt äldre medlemsblad "INLANDET".
Om vad som gäller för användning och spridning av vårt material kan du läsa under "Föreningen" »
 
Du kanske vill bli medlem i vår förening? Läs mer om oss här »

 

 Uppropet avslutat


Finansdepartementet har tagit fasta på den massiva kritik som framförts mot slopad sockenindelning och föreslår att det förutom den tilltänkta kommunvisa folkbokföringen, även skall anges i vilket "Distrikt" (motsvarighet till nuvarande sockenindelning).

I lagrådsremmissen skriver regeringen: "I propositionen föreslås att folkbokföringen ska ske i kommunerna och inte i Svenska kyrkans församlingar. Församlingarna är inte längre en lämplig indelning för folkbokföringen eftersom staten sedan stat-kyrkareformen inte har något inflytande över församlingsindelningen samtidigt som Svenska kyrkan har genomfört mycket omfattande sammanslagningar av församlingarna. Av såväl kulturella och historiska skäl som för statistik- och forskningsändamål är det ändå viktigt att bevara församlingsindelningen från den tid indelningen var stabil. Därför föreslås att en nyindelning, "distrikt", införs. Distrikten ska motsvara församlingsindelningen den 31 december 1999. Folkbokföring ska inte ske på distrikt, men distriktstillhörighet kommer att registreras på individnivå i folkbokföringsdatabasen."

Studiebesök


17 maj kl 10.00 i Samhällsvetenskapliga biblioteket- Kurs och tidningsbiblioteket. Vasag. 2a, Göteborg.

Ingvar Grimberg visar hur man söker bland de microfilmade tidningarna.

Skicka gärna ett mail till tuores@passagen.se om du är intresserad. Parkering är alltid ett bekymmer så kontakta mig om du kan köra eller om du vill ha skjuts dit.

Välkomna
Anette Tuores


Årsmötet 6 mars i Kareby Församlingsgård


 

Uppdateringar

 

24/3

En släktgård i Kareby

12/3

Bilder från årsmötet.

6/3

Aktuelltsidan uppdaterad.

24/1

Aktuelltsidan uppdaterad.

14/11

Bilder från Fregatten.

13/11

Foto Romelanda, Timmervatten.

11/11

Dombok 1666-1680
Kungälvs Rådhusrätt.


10/11

Äldre medlemsblad nu på hemsidan!. Kompletteringar följer.

9/11

Fliken "Källor" ändrad till "Släktforskning" samt förbättrat strukturen.

7/11

Familjen Johannes Ahlgren på Karlsholmen >>

5/11

Nya bilder >>

20/10

Mantalslängd Inlands Södra Härad
1752-1753 >>


25/9

Förlovnings och Vigselbok 1659-1715 >>

9/9

Aktuelltsidan uppdaterad >>

2/7

Nytt Bildarkiv >>

22/2

Föreningens nya stadgar.>>

20/2

Länkar
Sök i Västarvets bildsamlingar.>>


27/1

Aktuelltsidan
Besök på Landsarkivet >>


   

 


Webbmaster: Svante Carlsson