Lotsar i södra Bohuslän 1763

 

Avskrift från Lotskontorets rulla.
 

Lotsplats

Befattning

Namn

Födelseort

Ålder

Tjänstetid

Lotsfarvatten

Ansl hemman

Årlig lön Dr

Anteckningar

Rörö, Öckerö Askims härad

Ord. Lootz

Olof Sörensson

Rörö

59

1/8

Blef död d. 1 april 1760 igenom ett olyckligit fall under Lootzningen.

Rörö, Öckerö Askims härad

Ord. Lootz

Olof Pärsson

Rörö

26

9

Från Rörö till Gborg, Kynsö, Winga, Marstrand, Långöhn, Kongelf.

1/8

15

Lärodräng d. 6 Maij 1753. Utlärd dreng d. 13 Decemb. 1757. Ord. Lootz d. 20 Martii 1759.

Hemmanet är nu skatte.

Rörö, Öckerö Askims härad

Ålderman

Jöns Olofsson

Inland, Torsby

45

Från Rörö till Gborg, Kynsö, Winga, Marstrand, Långöhn, Kongelf.

1/16

15

Undfådt Kongl. Amm:ts Collegii afskied d. 13 Nowemb:r 1761.

Rörö, Öckerö Askims härad

Swen Carlsson

Inland, Solberga

32

9

Från Rörö till Gborg, Kynsö, Winga, Marstrand, Långöhn, Kongelf.

1/16

15

Lärodreng d. 6 Maij 1753. Utlärd dreng d. 7 Sept. 1756. Ord. Lootz d.    Dec:br 1757.

Höppel, Öckerö Askims härad

Anders Börjesson

Rörö

38

9

Tienlig för Lotzplatz ifrån Siöen til Calfsund el:r Rörö.

Undfådt Kongl. Ammir:ts Collegii afskied d. 6 Maij 1753. Och ingen är i dess ställe.

Hönö, Öckerö Askims härad

Carl Olofsson

Kråkerö

46

1/4

Undfådt Kongl. Ammir:ts Collegii afskied d. 12 Octob:r 1762. Och är i dess ställe ingen antagen.

Hönö, Öckerö Askims härad

Olof Esskelsson

Torsby Sochn

54

1/8

Undfådt Kongl. Ammir:ts Collegii afskied d. 21 Now:br 1759. Och är ingen  i dess ställe  antagen.

Rörö, Öckerö Askims härad

Gunne Sörensson

På Lilla Kalfwen

36

1/16

Berättat sig hafwa fådt afskied; men eij wisat sitt pass och ingen har han i sitt ställe skaffat.

Biörckö , Öckerö Askims härad

Anders Thorsson

Hälsö

40

1/8

Fådt Kongl. Ammir:ts Collegii afskied d. 16 Julii. Och ingen i dess ställe antagen.

Rörö, Öckerö Askims härad

Pär Andersson

Stenkyrka Sochn

28

2

Från Rörö till Gborg, Kyrssö, Winga, Marstrand, Långö, Kongelf.

1/16

15

Enroullerings Båtzman men Kongl. Ammir:ts Collegium bewiljat, at blifwa Lotz, fådt Fullmacht d. 1 Maij 1761.

Är af Södra Enroullerings Comp.

Rörö, Öckerö Askims härad

Lotzdreng

Anders Olsson

Rörö

25

Blir utlärd dreng.

Rörö, Öckerö Askims härad

Lotzdreng

Olof Pärsson

Kyrckesund, Stavs- sundsholmen

21

9

Från Rörö till Gborg, Kyrssö, Winga, Marstrand, Långöhn, Kongelf

1/8

15

Lärodreng d. 6 Maij 1753. Utlärd d. 13 Decemb:r 1757. Ord. Lootz d. 20 Martii 1759.

Är Swen Carlssons dreng.

Är förut uptag:t och för året infört.

Brunskiär, Torsby Inlands härad

Pär Månsson

Tjörn, Stenkyrka socken

32

3

Från Brunskär till Marstrand, Calfsunf, Kongelf, Rörö

Enroullerings Båtzman. Kongl. Am:ts Collegium bewiljat at få blifwa Lotz; Fådt Fullmacht d. 1 Febr. 1760.

Enroullerat wid Norra Compag:t.

Brunskiär, Torsby Inlands härad

Berendt Andersson

Tjörn, Stenkyrka socken

34

3

Från Brunskär till Marstrand, Calfsunf, Kongelf, Rörö

Enroullerings Båtzman. Kongl. Am:ts Collegium bewiljat at få blifwa Lotz; Fådt Fullmacht d. 1 Febr. 1760.

Enroullerat wid Norra Compag:t.

Brunskiär, Torsby Inlands härad

Lärodräng

Hans Rassmusson

Tjörn, Stenkyrka socken

15

1

Bowijk, Öckerö Askims härad

Lärodräng

Anders Olsson Trapp

Tjörn, Klövedals socken

30

1

Är Anders Jönssöns dreng.

Lilla Kalfwen, Öckerö Askims härad

Sören Pärsson

Hönö

38

6

15

Är Anders Jönssöns dreng.

Lilla Kalfwen, Öckerö Askimss härad

And. Jönsson

Hisingen, Torslanda socken

43

3

Från Lilla Calfsund till Brunnskiär, Bowijk, Marstrand, Kongelf, G:borg

15

Enroullerings Båtzman. Kongl. Amm:ts Collegium bewiljat få  Lotz; Fådt Fullmacht d. 12 Junii 1759 till Ord. Lootz.

Af Södra Enroullerings Compag:t.

Lilla Kalfwen, Öckerö Askimss härad

Jacob Jonsson

Tjörn, Stenkyrka  socken

37

2

Från Lilla Calfsund till Winga, Kyrssö, G:borg, Långö, Kongelf, Marstrand.

15

Lärodreng pass har intet. Utlärd dreng d. 1 Jan. 176.; Ord. Lotz d. 1 Jan. 1762.

Lilla Kalfwen, Öckerö Askimss härad

Håkan Rolofsson

Tjörn, Klövedals  socken

34

7

Från Lilla Calfsund till Winga, Kyrssö, G:borg, Långö, Kongelf, Marstrand.

Lärodreng pass har intet. Utlärd dreng d. 1 Jan. 176.; Ord. Lotz d. 1 Jan. 1762.

Lilla Kalfwen, Öckerö Askimss härad

Lotzdräng

And. Andersson Släta

Inland

45

Undfådt Kongl. Amm:ts Collegii afskied d.

Hönö, Öckerö Askims härad

Lotzdräng

Anders Pärsson

Hönö

43

Denne har blifwit antagen af Herr Amm:ts Capitainen Bögman, som war Lootz uppsyningzman men ingen Fullmacht af honom bekommit, eij heller som säges kan lotza.

Otienlig får afskied.

Rörö, Öckerö Askims härad

Lotzdräng

Hans Olsson

Rörö

21

5

Dräng i Läran d. 14 October 1757.

Är utlärd lotzdreng.

Marstrand, Marstrands härad

Lotsup- syningsman

Michael Gebhardt

Stockholm

33

1

D. 20 April 1762

Marstrand, Marstrands härad

Lots

Christian Carlsson

Marstrand

41

23

Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö

10

Lotsdr. d. 16 Maji 1740. Lots d. 11 Maji 1745.

Lots d. 11 Maji 1745

Marstrand, Marstrands härad

Lots

Cornelius Andersson

Marstrand

37

15

Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö

10

Lotsdr. d. 12 Febr 1748. Lots d. 9 Apr. 1752.

Lots d. 9 Apr. 1752

Marstrand, Marstrands härad

Lots

Hans Eliaeson

Marstrand

34

8

Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö

10

Lots d. 9 Apr. 1752.

Enroull. wid Norra Compag:t.

Lots d. 17 Sept. 1755

Marstrand, Marstrands härad

Lots

Olof Carlsson

Klädesholmen

27

7

Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö

10

Lotsdr. d. 11 Dec. 1756. Lots d. 8 Jan. 1761.

Enroull. Båtsman under Norra Comp.

Lots d. 8 Jan. 1761

Marstrand, Marstrands härad

Lots

Bengt Joh. Krook

Marstrand

33

3

Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö

10

Lotsdr. d. 1 Febr. 1760. Lots d. 8 Jan. 1761.

Enroull. Båtsman under Norra Comp.

Lots d. 8 Jan. 1761

Marstrand, Marstrands härad

Lots

Carl Jönsson

Marstrand

34

2

Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö

10

Lots d. 8 Jan. 1761.

Enroull. Båtsman under Norra Comp.

Lots d. 8 Jan. 1761

Marstrand, Marstrands härad

Lotsdräng

Ingemar Andersson

Klöfwerön

35

7

Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö

Lärodr. d. 11 Dec. 1756. Lotsdr. d. 27 Maji 1762.

Enroull. Båtsman wid Södra  Compag:t.

Lotsdr. d. 27 Maji 1762

Marstrand, Marstrands härad

Lärodräng

Berendt Andersson

Klöfwerön

30

7

Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö

Är Enroull. under 2:a Bohus Roteringz Compag:t. Transporteras nu till Södra Enroull. Compag:t.

D. 11 Decemb. 1756

Marstrand, Marstrands härad

Lärodräng

Christian Bengtsson

Marstrand

28

1

Ur Siön till Hättan, Klädesholmen och Rörö

Enroull. under Norra Compag:t.

D. 11 febr. 1762

Långö, Lycke Inlands Södre härad

Lots

Jon Pehrsson

Tjörn

35

3

Ur Siön till Marstrand, Hättan och Rörö

Enroull. under Norra Compag:t.

D. 9 Jan. 1760

Långö, Lycke Inlands Södre härad

Lots

Sven Pehrsson

Tjörn

26

3

Ur Siön till Marstrand, Hättan och Rörö

Enroull. under Norra Compag:t.

D. 9 Jan. 1760

Långö, Lycke Inlands Södre härad

Lots

Thore Andersson

Inland

35

3

Ur Siön till Marstrand, Hättan och Rörö

Enroull. under Norra Compag:t.

D. 9 Jan. 1760
Klädes- holmen, Stenkyrka Tjörns härad Lotsålderman Simon Olofsson Klädesholmen 52 22 Ur Siön till Marstrand, Hättan, Rörö Kyrckesund och Kiäringö. 10 Lots d. 31 Oct. 1741. Ålderman d. 24 Decemb. 1760. Lots d. 31 Oct. 1741
                     


Hans Lidhall