Föreningsinfo och kontakter


Föreningen Inlands Släktforskarförening bildades 1991 och är en ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av släkt- och hembygdsforskning, främst då inom de församlingar som tillhör Kungälvs och Stenungsunds kommuner.

Föreningens adress

Inlands Släktforskare

c/o Lars-Göran Larsson

Västra Ryr 140

442 91 Romelanda

tfn: 070-922 33 69

E-post: lglryr@yahoo.seStyrelse

Ordförande - Lars-Göran Larsson, 070-922 33 69

Vice ordf/redaktör/hemsida - Roger Björkstam, 070-522 31 25

Sekreterare - Ingela Olsson, Sjöhåla 490, 44271 Kärna, 070-769 13 84

Kassör - Leif Magnusson, 070-912 17 58

Ledamot - Maj Eriksson, 0303-77 75 62

Ledamot - Hans Norin, 076-840 30 70.


Ersättare - Annika Gustafsson, 073-828 41 10

Ersättare - Maths Haraldsson, 072-239 10 84


Revisorer

Bengt Thorsson

Jonny Augustsson


Revisorersättare

Sune Hermansson

Vakant


Valberedning

Christina Lechborn, sammankallande

Klas Andersson

Vakant


Sockenkontakter

Kungälv och Ytterby - Roger Björkstam, 070-522 31 25

Romelanda - Anette Tuores

Kareby - Kjell Persson, 070-378 72 11

Torsby och Harestad - Leif Magnusson, 070-912 17 58

Solberga - Monica Andersson, 0304-413 18

Hålta - Maths Haraldsson, 072-239 10 84

Jörlanda - Margareta Johnsson, 070-518 2792

Lycke - Rut Karlsson, 0303-22 52 37 

Marstrand - Lisbeth Andersson, 0303-141  88

Spekeröd - Sune Hermansson, 076-671 76 54

Ucklum - Ingegärd Edvardsson

Ödsmål och Norum - Maj Eriksson, 0303-77 75 62


DNA-kontakt

Barbro Parment, 070-878 07 97

Kontaktperson "Lagårn"

Lisbeth Andersson, 0303-141 88

Kontaktperson Fregatten

Maj Eriksson, 0303-77 75 62

Kontaktperson Mimers Hus

Roger Björkstam, 070-522 31 25