Föreningsinfo och kontakter


Föreningen Inlands Släktforskarförening bildades 1991 och är en ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av släkt- och hembygdsforskning, främst då inom de församlingar som tillhör Kungälvs och Stenungsunds kommuner.

Föreningens adress

Inlands Släktforskare

c/o Lars-Göran Larsson

Västra Ryr 140

442 91 Romelanda

tfn: 070-922 33 69

E-post: lglryr@yahoo.se


Styrelse

Ordförande - Lars-Göran Larsson, 070-922 33 69

Vice ordf/redaktör - Roger Björkstam, 070-5223125

Sekretare - Barbro Siberg, 070-4695380

Kassör - Leif Magnusson, 070-9121758

Ledamot - Anette Tuores

Ledamot - Margareta Johnsson, 0303-222703

Ledamot - Maj Eriksson, 0303-777562

Ersättare/hemsida - Christina Söderström

Ersättare - Ingela Olsson, Sjöhåla 490, 44271 Kärna, 070-7691384


Revisorer

Bengt Thorsson

Jonny Augustsson


Revisorersättare

Sune Hermansson

Vakant


Valberedning

Vakant


Sockenkontakter

Kungälv och Ytterby - Roger Björkstam, 0705-223125

Romelanda - Anette Tuores

Kareby - Kjell Persson, 0703-787211

Torsby och Harestad - Leif Magnusson, 0709 121758

Solberga - Monica Andersson, 0304-41318

Hålta - Maths Haraldsson, 0722-391084

Jörlanda - Margareta Johnsson, 0303-222703

Lycke - Rut Karlsson, 0303-225237

Marstrand - Lisbeth Andersson, 0303-14188

Spekeröd - Sune Hermansson, 0766-717654

Ucklum - Ingegärd Edvardsson

Ödsmål och Norum - Maj Eriksson, 0303-777562


DNA-kontakt

Barbro Parment, 0708-780797

Kontaktperson "Lagårn"

Lisbeth Andersson, 0303-14188

Kontaktperson Fregatten

Maj Eriksson, 0303-777562

Kontaktperson Mimers Hus

Roger Björkstam