Släktforskning

Här finner du några källor att söka i, till exempel kyrkoböcker, domböcker från några av Inlands socknar, men även lite annat såsom mantalslängder, Lotsar, boställen, släktkrönikor mm. Vi jobbar vidare med att komplettera materialet.
Vi tar gärna emot material. Kanske du har någon släktbeskrivning från bygden, domboksutdrag eller annat som kan vara av allmänintresse.
Vad det gäller kyrkoböcker och andra avskrifter så kan vi inte garantera att allt är 100% rätt. Det kan finnas feltolkningar och felskrivningar och ser du något som verkar fel så är vi tacksamma om du påpekar det för oss!

 

Du får självklart använda materialet för din forskning, men kom ihåg att ange källan ordentligt, i synnerhet om du sprider ditt material, och att källan är ett dokument på denna hemsida.


I dag har vi fantastiska möjligheter att forska på nätet bland annat i Arkiv Digital och Riksarkivet.Beskattning

Både den norska och svenska kronan led av kronisk penningbrist och försökte därför att komma på så många sätt som möjligt att få ut skatt. Detta var till stort besvär för våra förfäder, men till stor glädje för oss, då detta resulterade i en stor mängd dokument. Här finns skattemantal, avkortningslängder över personer som inte längre kan betala skatt och diverse specialskattelängder.Registren är gjorda i Excel för maximal sökbarhet.

Mantalslängd Romelanda 1730-1736, Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Inlands Södra Härad 1752-1753, Kenneth Bengtsson


Ur GBG o Bohusläns länsräkenskaper: Tiondelängd 1673, Inlands Södra härad, Sven Nyblom
Sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Geografi, om vår bygd och bebyggelse

Inlands Nordre härad ur Bohusläns historia och beskrifning , Axel Emanuel Holmberg

Älgön 1700-1950 - PLANSCH, Michael Samuelsson

Torpregister Inlands södra och nordre härad


Militärer och Sjöfolk

I Inland fanns det två grupper av militärer. Dels dragoner vid Bohusläns regementes Södre och Nordre kompanier, dels båtsmän vid Bohusläns 2:a båtsmanskompani. Amiralitetet hade även flera lotsstationer i området. Dessutom gick många Inlandsbor till sjöss eller hade egna skutor. Under denna rubrik kommer vi att samla material som berör allt detta.


Lotsar i södra Bohuslän 1763, Avskrift: Hans Lidhall


Äldre mått/vikter/myntsystem

Äldre mått och vikter, Anders Ryberg

Myntsystem på Inland från 1500 till i dag, Anders Ryberg

Svenska mynt under olika kungar, Stig Rutgersson