Släktgården Höjer Nordgård 2:1 i Kareby


Olof Nilsson hade gården fram till sin död 1842. Sonen Niklas tog då över Höjer Norgård. Han efterträddes av sin son Olof Niklasson, som hade den mellan 1856 till1865 då han flyttar. Bengt Andersson och brodern Olof Andersson köpte då gården. Niclas Olofsson och hans hustru bodde kvar tills de dör, Niclas 1890 och hustrun 1888. Olof Andersson gifter sig med Anna Beata Larsdotter, som är barnbarn till Olof Nilsson. De får två barn Otto och Anton Olofsson. Otto gifter sig inte men Anton gifter sig och får flera barn. Då föräldrarna blir gamla flyttar dottern Elin hem, nu gift med John Olsson, och övertar tillsammans med maken gården. De får en son Jan-Olof Johnsson, som ärver gården då John dör år 2000.

Nertecknat av Margaretha Johnsson (gift med Jan-Olof Johnsson).