Kyrkoböcker                        

Kyrkoböckerna i vårt område är ojämnt bevarade, mycket har brunnit upp. Kungälvs och Ytterbys kyrkoarkiv brann 1796, men böckerna för 1696-1730 finns kvar. Sedan är det en lucka 1730-1796. För Torsbys, Harestads och Lyckes del brann kyrkoarkivet 1760, och inga äldre böcker finns kvar. Karebys och Romelandas arkiv brann 1815, och i princip inga äldre böcker finns kvar. Marstrands kyrkoböcker är bevarade från 1685. På Marstrand fanns även Karlstens slottsförsamling.
Solbergas, Håltas och Jörlandas kyrkoarkiv är å andra sidan bevarat från 1659. Dock finns det luckor i Håltas böcker 1685-1727 och 1733-1744. För Spekeröd och Norum är böckerna bevarade från 1690, medan Ödsmåls och Ucklums böcker är bevarade från 1714.
Inlands släktforskare har samtliga kyrkoböcker för dessa socknar avfotograferade på CD från Arkiv Digital.Registren är gjorda i Excel för maximal sökbarhet.

Kort instruktion om hur man använder de Autofilter som finns inlagda i kyrkoboksavskrifterna. Autofilter i Excel:»

 
Harestad, Kenneth Bengtsson

Harestad vigda 1761-1897

Lycke, Kenneth Bengtsson

Lycke vigda 1760-1897

Marstrand, Wilhelm och Henny Ängermark

Marstrand Födda 1685-1730

Marstrand Vigda 1685-1730

Marstrand döda 1685-1730

Norum, Wilhelm och Henny Ängermark

Norum döda 1690-1840

Torsby, Kenneth Bengtsson

Torsby Vigda 1760-1897

Solberga, Jörlanda och Hålta, Kenneth Bengtsson

Förlovning o Vigselbok 1659-1715 »  (pdf 692kb)


Domböcker

Dom 1645. (pdf 840 kb) Avskrift: Willhelm Ängermark

Dombok 1666-1680, Kungälvs Rådusrätt (pdf 630 kb) Lisbet Ahlzén-Grahn

Utdrag - Apleröd 1700-1742 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Byn 1712-1714 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Gamleberg 1738 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Jordhammar 1720-1762 (pdf )Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Krontofta 1695-1745 (pdf )Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Käderöd 1664-1748 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Lillehammar 1673-1786 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Starrkärr 1664-1740 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Ucklum 1604 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Viddesgärde 1693-1752 (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Dokument om Viddesgärde (pdf) Avskrift Lennart Olsson

Utdrag - Åregren (pdf) Avskrift Lennart Olsson